De anatomie van een fysiotherapeut

Fysiotherapeut Rotterdam (centrum)

Fysiotherapeuten in Rotterdam centrum zijn opgeleid om een evaluatie met de handen uit te voeren om de onderliggende oorzaak van uw klachten te ontdekken. Dit betekent dat de behandeling begint met de medewerking van de patiënt. De ervaren fysiotherapeut zal proberen een goede doorbloeding te herstellen en ook de onderarmspieren te versterken, omdat veel van de klachten worden veroorzaakt door zwakke onderarmspieren.

Een fysiotherapeut die weet hoe alles gaat.

Het is belangrijk op te merken dat als de therapeut tijdens de behandeling enige zwakte of gevoelloosheid van de onderarm vaststelt, het waarschijnlijk geen perifere spierzwakte is. Veel voorkomende oorzaken van zwakke onderarmspieren zijn een armfractuur, tendinitis en soms gevoelloosheid en tintelingen in de vingers. Als de zwakte of het doof gevoel aanhouden na behandeling door de fysiotherapeut, dan moet de diagnose armfractuur worden overwogen.

De behandeling houdt in dat de fysiotherapeut een aantal zachte aanpassingen aan de onderarm van de patiënt uitvoert. Deze zijn bedoeld om stijfheid te verlichten, die vaak het gevolg is van bracing en andere stabiliserende oefeningen die de fysiotherapeut eerder heeft gebruikt. Er worden soorten flexie, extensie, rotatie en afzetting uitgevoerd. De gerichte spieren kunnen ook vinger of handpalm zijn, en er is een bewegingsbereik dat tijdens de behandeling wordt uitgeprobeerd en getest. De genezingstijd varieert naar gelang van de gebruikte oefeningen, maar is vooral afhankelijk van de gemoedstoestand en de herstelsnelheid van de patiënt.

Bescherming van de huid tijdens de genezing

Het doelgebied moet worden beschermd tegen de luchtstroom in en uit het gebied door middel van een fascie of huidlaken. Tijdens de fysiotherapeutische sessies is het zeer belangrijk om het doelgebied te beschermen tegen kneuzingen en wrijving, wat het gemakkelijkst kan worden gedaan door middel van een elastisch verband. Terwijl fascia of huidlaken traditioneel worden gebruikt tijdens fysiotherapie, kunnen ze tegenwoordig kant-en-klaar worden gekocht. Het meest gebruikte type is een ace bandage, dat gedurende de hele behandeling wordt gebruikt Vandaar de naam van de behandeling – coping.

Een ander deel van het lichaam dat beschermd moet worden tegen onevenwichtige metabolische activiteiten is het beenmerg. Het beenmerg stagneert in de loop van de dag, wat betekent dat de hormonale activiteiten worden onderdrukt. Dit is als het creëren van een “stofzuiger vierkant gericht op het orgaan”. De rol van een fysiotherapeut is het herstel van het metabolisch evenwicht in het beenmerg te stimuleren. Dit herstel maakt het mogelijk dat het beenmerg weer een gezond proliferatieniveau bereikt, wat onvermijdelijk leidt tot de terugkeer van de hormonale activiteit.