Ergotherapie in Steenbergen: een kort overzicht van de methode

Ergotherapie Steenbergen

Ergotherapie richt zich op activiteiten die iemand in zijn of haar dagelijks leven uitvoert. Een ergotherapeut werkt met kinderen en volwassenen om hen te helpen zelfstandigheid te verkrijgen, het risico op letsel te verminderen, hun fysieke, cognitieve en psychosociale functioneren te verbeteren. De ergotherapie in Steenbergen kan hulp bieden aan personen die lichamelijke beperkingen hebben of beperkingen als gevolg van een geestelijke handicap of ziekte. Enkele veel voorkomende voorbeelden van deze aandoeningen zijn cerebrale parese, autisme spectrum stoornis, Down syndroom, verstandelijke beperking (ID) en ontwikkelingsachterstand. Om mensen te helpen hun mobiliteit, communicatievaardigheden, zelfzorgvaardigheden en functionele levensvaardigheden te verbeteren, ontwerpt een ergotherapeut activiteiten in de vorm van spelletjes die "activiteitengebaseerd" worden genoemd. Deze spellen maken gebruik van verschillende zintuigen zoals zicht en tastzin. Daardoor zijn ze zeer boeiend voor de gebruiker en leiden ze vaak op natuurlijke wijze tot andere activiteiten in zijn omgeving. Een volledige lijst van waar een ergotherapeut mee kan werken wordt hieronder gegeven onder Wat doet een ergotherapeut?

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut helpt bij het verbeteren en ontwikkelen van alle aspecten van het dagelijks leven en werk door middel van praktische functionele vaardigheden. Door activiteiten uit te voeren met behulp van de zintuigen, vooral zicht en tast, kunnen ergotherapeuten nieuwe vaardigheden ontwikkelen en bestaande vaardigheden verbeteren. Ze kunnen mensen ook helpen hun beperkingen en sterke punten te begrijpen en nieuwe interesses en talenten te verwerven. Een ergotherapeut kan ook zorgen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid beoordelen en communiceren. Hiermee kunnen ze de beste behandelingsopties bepalen en de persoon ondersteunen om actief en gezond te blijven.

Bijvoorbeeld, een ergotherapeut die werkt met een persoon met cerebrale parese, die een motorische functie stoornis die zijn vermogen om te lopen beïnvloedt, kan motorische vaardigheden activiteiten te ontwikkelen om deze persoon het vermogen om te lopen te verbeteren. Activiteiten kunnen zijn: iemand leren een stok of looprek te gebruiken, zelfstandig tanden te poetsen en zelfstandig naar het toilet te gaan. Als iemand met cerebrale parese een verstandelijke beperking heeft, kan een ergotherapeut samenwerken met iemand met autisme om sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Soorten ergotherapie

Er zijn veel manieren om de verschillende soorten bezigheidstherapie te classificeren. Enkele populaire classificaties zijn:

  • Directe ergotherapie: Dit type ergotherapie past niet goed in medische settings, waar een primair doel is om aandoeningen te behandelen. In plaats daarvan behandelt deze vorm van ergotherapie handicaps of gezondheidsproblemen die verband houden met het werk of de dagelijkse activiteiten van een patiënt.
  • Ambulante ergotherapie: Dit type ergotherapie wordt aangeboden in een klinische setting en is vaak poliklinisch omdat de klinische focus ligt op behandeling. Een klinische setting kan een ziekenhuis, een kliniek, een polikliniek of zelfs een dokterspraktijk zijn.
  • Residentiële ergotherapie: Dit type ergotherapie wordt vaak gegeven in een residentiële setting, hetzij als een intramurale of een ambulante. Residentiële instellingen kunnen langer ergotherapie bieden dan ambulante instellingen, die meer gericht zijn op kortetermijndoelen.
  • Ergotherapie op school: Dit type ergotherapie vindt plaats in scholen. De nadruk ligt op het onderwijzen van leerlingen over het belang van functioneel bewegen en het ontwikkelen van levensvaardigheden. Deze vorm van therapie komt ook veel voor in militaire en ergotherapeutische programma's.

Ergotherapie in Steenbergen.

Dit ergotherapeutisch revalidatieprogramma helpt mensen die een ziekte of handicap hebben gehad om te reïntegreren in de gemeenschap in Steenbergen. Ergotherapeuten kunnen worden gevraagd om te werken met mensen die in een langdurige zorg of een woonzorgomgeving wonen. Het is belangrijk op te merken dat ergotherapeutische revalidatieprogramma's zich meestal richten op de sociale behoeften van de persoon, in plaats van op hun medische behoeften. In ergotherapeutische revalidatieprogramma's werkt een ergotherapeut vaak samen met een maatschappelijk werker of een psycholoog. De maatschappelijk werker of psycholoog kan de persoon helpen bij het vaststellen van sociale behoeften, zoals het vinden van een baan of geaccepteerd worden door leeftijdgenoten. De rol van de ergotherapeut is om de persoon te helpen een onafhankelijke levensstijl te ontwikkelen, zoals het gebruik van een rolstoel of rollator.

Conclusie

Hierboven hebben we uiteengezet wat ergotherapie is en wat het voor u kan betekenen. We hebben ook een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten ergotherapie en advies gegeven over hoe u het juiste ergotherapeutische revalidatieprogramma kunt vinden. Ten slotte hebben we een lijst met verdere lectuur gegeven die u wellicht nuttig vindt om het onderwerp ergotherapie verder uit te diepen.