Wat houdt thuiszorg in?

Thuiszorg Tilburg

Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) omschrijft het als volgt:

Energetische en verbale therapieën, relaties met en rond familie en vrienden, zorgen en hoop, onderwijs en ondersteuning, en planning voor de toekomst.

Uit de waarnemingen van Benedictus blijkt dat veel volwassenen, of volwassenen met volwassen kinderen, niet genoeg van deze activiteiten ondernemen, waardoor hun welzijn niet bevredigend is of de mensen om hen heen niet tevreden zijn.

Gerd, evaluatie- en consultatiediensten maken ook deel uit van wat NICE omschrijft als thuiszorg. Wat betekent dit voor het verzorgde individu? Een antwoord: voor de meeste mensen betekent het deelnemen aan doelgerichte activiteiten die hen in staat stellen te leren en plezier te hebben, voldoening te voelen en plezierig kunnen zijn.

De waarneming van ainerdon is dat veel volwassenen geen mogelijkheden zoeken om actief te zijn, of om deel te nemen aan activiteiten die hun vaardigheden vergroten en hun onafhankelijkheid vergroten.

Het persoonlijke en professionele leven van veel zorgvragers, zoals verzorgers, familieleden en vrienden, kan vol activiteiten zitten, en zij nemen er in meer of mindere mate aan deel. Dit betekent niet noodzakelijk dat de persoon deze activiteiten belangrijk vindt. Het betekent evenmin dat de betrokkene activiteiten onderneemt omdat hij er tijd voor heeft, hoewel dat misschien niet zo is. Een dergelijke opzettelijke afzondering van activiteiten die men belangrijk vindt, is soms te wijten aan verwarring over wat men wil, wat gedaan kan worden en wie de bevoegdheid heeft om het te geven. Soms kan tijdgebrek een rol spelen. Zorgverleners hebben soms geen tijd voor hun eigen zorg, maar kunnen worden beperkt door andere verantwoordelijkheden. Zowel volwassenen als kinderen kunnen de zaak gewoon door elkaar halen. In andere omstandigheden kan het Lexith-denken gedeeltelijk de schuldige zijn.

Als u niet zeker weet hoeveel zorg u echt nodig hebt, vraag uzelf dan af hoeveel u van mening bent dat die zorg is. Als uitgangspunt is 10% een goede gok. Om uw eigen balans te controleren, kunt u zich afvragen hoe u zich voelt als u uzelf in de spiegel bekijkt. Heb je een lijn getrokken van je schouder naar je heup? Van je heup naar de bovenkant van je hoofd? Of heb je een cirkel om je nek gelegd? (Als je het in de cirkels hebt gelegd, zou je kunnen denken dat je in het centrale deel van je lichaam blijft).

Bij sommige activiteiten is meer dan één van u betrokken. Wat dan van de activiteiten? Zelfs als u verantwoordelijk bent voor 10% van de thuiszorg, wat dan met de activiteiten waarbij u betrokken bent? U kunt beslissen over een passende mix, waarin ook uw activiteiten, werk, vrije tijd en nachten zijn opgenomen.

Verpleegkundigen en verzorgenden overschatten soms hun eigen behoeften. Ze zien zichzelf soms als de Wissel van Dag, die de schuld op zich neemt, in plaats van anderen te dienen. Een verzorgende kan een evenwicht vinden tussen de activiteit waarvoor zij is gecontracteerd, zoals het zorgen voor de behoeften van een patiënt, weinig doen en zelfs geen risico’s nemen.

Wij concluderen dat de factoren evenwicht en verantwoordelijkheid vooral voor oudere mensen van belang zijn. Mantelzorgers, en dus ook hun verzorgers, moeten zich bewust zijn van hun eigen evenwichtsfactoren, namelijk 1) reële, maar realistische doelen nastreven ( vriendinnen/vriendinnen/geliefden), 2) rekening houden met de eigen persoonlijke veiligheid en 3) rekening houden met de eigen middelen.

Een van de belangrijkste elementen van evenwicht is waarschijnlijk het gevoel van eigenwaarde.3) Ieder mens heeft zijn eigen perspectief, en zal dit baseren op de situatie waarin hij zich bevindt. Dat begrip is essentieel voor een zorgverlener of cliënt om een werkbare en passende evenwichtsactiviteit te ondernemen.4) Effectieve afbrekingstechnieken: het moet voor u gemakkelijk zijn om te stoppen wanneer u dat wilt, in plaats van dat u het moet inhouden, waardoor uw nek en schouders extra belast worden en u het gevaar loopt dat uw prestatievermogen afneemt.

Een van de vele nuttige technieken die door zorgverleners worden gebruikt, is ontspanning: oefen het, doe het langzaam, doe het in een ontspannen omgeving, betrek er een of meer van uw familieleden en een of meer vrienden bij (geblinddoekt als u niet bij de sessie aanwezig bent), ga rustig zitten maar candida lijder en observeer. Stel uw eigen ervaring ervan in vraag, vraag externe feedback.5) Geloof en ontwikkel uw eigen persoonlijke ethische code (bewust of onbewust) die u in al uw relaties, absoluut op alle gebieden van uw leven, in praktijk zult brengen.6) Ga na welke waarden anderen aan deze activiteiten hebben toegekend, wat zij hoog waarderen en wat niet. Is dat wat je niet wilt/proeft belangrijker voor je dan dat wat je wel wilt/proeft? Zelfs wat anderen hoog waarderen kan voor jou hoog belangrijk zijn.

Het kan voor de hand liggend lijken, of waarschijnlijk, of zelfs dwaas, voor anderen dat u waarde hecht aan het leven van uw cliënt en dat u hem zou willen beschermen. Ik had een cliënte die zich voorbereidde op een implantatie, maar eerst wilde ze het implantaat niet; in feite overwoog ze sterk om het niet te laten doen.